• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap II

 

Tytuł projektu: Zagłębiowskie kroki ku przyszłości - etap II

Lider projektu (Główny Beneficjent): Powiat Będziński

Partner projektu: --------

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Nr i nazwa poddziałania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 410 481,25 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 389 957,19 PLN

Okres realizacji: 02.2019 - 09.2020

Zakres projektu: Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 53 uczniów ZSTU, których praktyczna nauka zawodu odbywa się w PCKUiP poprzez organizację kursów zawodowych: kurs "Spawania metodą MAG 135 i TIG 141, kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz kurs "Prawo jazdy kat. B" dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez organizację praktyk zawodowych u pracodawców oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów na wszystkich jego etapach, a także poprzez doradztwo zawodowe. Nastąpi też doposażenie jednej pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii.

do góry