• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

programy regionalne 

 

Tytuł projektu: Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XII Infrastruktura edukacyjna

Nr i nazwa poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 2 274 694,62 PLN

Uzyskane dofinansowanie ogółem: 2 094 295,69 PLN

Dofinansowanie UE: 1 873 843,51 PLN

Okres realizacji: 2019.06.18 - 2021.07.31

 

Zakres projektu:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - budynek przy ul. 11 Listopada 3

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę segmentu „D” budynku wraz z wykonaniem prac rozbiórkowych, remontowych i wykończeniowych w celu utworzenia 5 pracowni kształcenia zawodowego (3 informatycznych, 1 fototechnicznej i obsługi konsumenta) wraz z zapleczami. Ponadto w segmencie D wykonany zostanie szereg dostosowań do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. wykonana zostanie winda wewnętrzna, podjazd do budynku oraz fragment chodnika stanowiącego dojście do windy. W części obiektu wykonana zostanie wewnętrzna sieć internetowa. Pracownie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (zgodny z ORE) zapewniający kształcenie uczniów na najwyższym poziomie.

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie - budynek warsztatów do praktycznej nauki zawodu przy ul. Ignacego Krasickiego 17

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę wraz z remontem części budynku warsztatowego nr 2 polegającą na wykonaniu pracowni Computerized Numerical Control, CNC (komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). Ponadto wykonany zostanie remont pomieszczeń towarzyszących do pracowni oraz nastąpi dostosowanie części budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez m.in. wykonanie nawierzchni antypoślizgowej. Pracownia zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

do góry