• Tłumacz języka migowego
BIP

Kodeks Etyki

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych Pracownikom Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się "Kodeks Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie".

Kodeks ten stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się Pracownicy Starostwa Powiatowego w Będzinie w miejscu pracy i poza nim.

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania Pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie mieszkańców o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od Pracowników Starostwa.

do góry