• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP, budynek nr 1

programy regionalne 

Tytuł projektu: Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP, budynek nr 1

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu:  XII Infrastruktura edukacyjna

Nr i nazwa poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 1 310 448,98 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 1 065 008,81 PLN

Okres realizacji: 13.11.2014 - 31.07.2018

Zakres projektu: Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje przeprowadzenie następujących prac:

  1. Przebudowę pomieszczeń magazynowych istniejącego budynku na potrzeby pracowni praktycznej nauki zawodu oraz przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
  2. Termomodernizację budynku
  3. Roboty demontażowe i wyburzeniowe
  4. Prace remontowe
  5. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej (kompleksowa wymiana instalacji elektrycznych, zasilania maszyn i urządzeń), wymiana części przyłącza c.o.
  6. Wyposażenie obiektu w maszyny i urządzenia zgodne z rekomendowanym przez KOWEZiU.

    W wyremontowanych pomieszczeniach powstaną 3 pracownie do nauki zawodu (warsztaty szkolne): nowoczesnych technik spawalnictwa, izolacji budowlanych i obróbki drewna, pomocnicza pracownia do pracowni spawalniczej i stolarskiej, pomieszczenia socjalne dla uczniów, sanitariaty oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe.
do góry