• Tłumacz języka migowego
BIP

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim - przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny"

programy regionalne 

Tytuł projektu: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Powiecie Będzińskim - przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń na oddział przedszkolny w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie”

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XII Infrastruktura edukacyjna

Nr i nazwa poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 2 604 000,51 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 1 859 487,51 PLN

Okres realizacji: 10.11.2015 - 30.06.2018

Zakres projektu: Projekt obejmuje przebudowę i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie na oddział przedszkolny. W ramach projektu nastąpi przebudowa trzech kondygnacji obiektu w celu zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat dotąd nieobjętych edukacją przedszkolną. Ponadto, zostanie zakupione odpowiednie wyposażenie do przedszkola pozwalające na stworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zapewnienie najwyższej jakości edukacji przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu powstaną 2 nowe grupy przedszkolne. Przebudowane przedszkole zostanie oznakowane znakami przeciwpożarowymi w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Niniejszy projekt będzie obejmował również zagospodarowanie terenu przy przedszkolu poprzez budowę zadaszonego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, windy oraz budowę placu zabaw dla dzieci.

Łącznie w obiekcie funkcjonować będzie m.in.: 6 grup przedszkolnych oraz pracownie specjalistyczne.

do góry