• Tłumacz języka migowego
BIP

Raport o stanie powiatu

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Będzińskiego za 2023 r.

Działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Będzińskiego przedstawił Radzie Powiatu Będzińskiego Raport
o stanie Powiatu Będzińskiego za 2023 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 17 czerwca 2024 r., która rozpocznie się o godz. 12.00 w sali nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Będzińskiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 300 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 – pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu lub adres email oraz adres zamieszkania mieszkańca Powiatu Będzińskiego zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 300 podpisów osób udzielających poparcia. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Kategoria: Raport o stanie Powiatu 2023 r. [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-06-12 Wzór zgłoszenia.doc
ilość pobrań: 14
Wzór zgłoszenia.doc 31,5KB -
docx 2024-06-12 Wzór listy poparcia.docx
ilość pobrań: 9
Wzór listy poparcia.docx 12,3KB -
pdf 2024-06-12 Raport o stanie powiatu.pdf
ilość pobrań: 45
Raport o stanie powiatu.pdf 14,54MB zobacz

__________________________________________________________________________________________

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Będzińskiego za 2022 r.

Działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Zarząd Powiatu Będzińskiego przedstawił Radzie Powiatu Będzińskiego Raport o stanie Powiatu Będzińskiego za 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 12 czerwca 2023 r., która rozpocznie się o godz. 12.00 w sali nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Będzińskiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 300 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 - pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu lub adres email oraz adres zamieszkania mieszkańca Powiatu Będzińskiego zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 300 podpisów osób udzielających poparcia. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

 

Kategoria: Raport o stanie Powiatu 2022 r. [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2023-06-06 Wzór zgłoszenia.doc
ilość pobrań: 83
Wzór zgłoszenia.doc 31,5KB -
docx 2023-06-06 Wzór listy poparcia.docx
ilość pobrań: 105
Wzór listy poparcia.docx 12,29KB -
pdf 2023-06-06 Raport o stanie Powiatu Będzińskiego za 2022 rok.pdf
ilość pobrań: 438
Raport o stanie Powiatu Będzińskiego za 2022 rok.pdf 58,79MB zobacz

__________________________________________________________________________________________

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Będzińskiego za 2022 r.

Działając na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) Zarząd Powiatu Będzińskiego przedstawił Radzie Powiatu Będzińskiego Raport o stanie Powiatu Będzińskiego za 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 13 czerwca 2022 r., która rozpocznie się o godz. 12.00 w sali nr 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 6.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Będzińskiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 300 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której ma być rozpatrzony Raport.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem składa się w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 - pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, nr telefonu lub adres email oraz adres zamieszkania mieszkańca Powiatu Będzińskiego zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 300 podpisów osób udzielających poparcia. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad raportem według kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie powiatu, Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Treść Raportu dostępna tutaj: Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego nr.74

do góry