• Tłumacz języka migowego
BIP

Praktyk na praktykach

 

Tytuł projektu: Praktyk na praktykach

Lider projektu (Główny Beneficjent): Powiat Będziński

Partner projektu: -------------

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego”

Nr i nazwa poddziałania:

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość projektu: 229 489,04 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 229 489,04 PLN

Okres realizacji: 09.2016 - 06.2018

Zakres projektu: Projekt jest kierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w PCKUiP i w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności wyszkolenia zawodowego nauczycieli poprzez ich wszechstronne przygotowanie do podejmowania zadań zawodowych.

do góry