• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi

programy regionalne 

Tytuł projektu: Zagłębiowska Liga Zawodowców III etap - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w ZSOiT w Czeladzi

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XII Infrastruktura edukacyjna

Nr i nazwa poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 580 828,00 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 481 673,76 PLN

Okres realizacji: 2019.06.18 - 2021.09.30

Zakres projektu: Projekt obejmuje przebudowę wraz z remontem i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej 29 pod potrzeby 5 nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego: logistycznej, hotelarskiej, reklamy, spedycyjnej, grafiki komputerowej. W części obiektu wykonana zostanie wewnętrzna sieć internetowa. Ponadto do pracowni zostanie zakupione wyposażenie (zgodne z ORE) zapewniające kształcenie uczniów na najwyższym poziomie. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych polegać będzie m.in. na montażu platform schodowych, budowie pochylni dla wózków inwalidzkich i przystosowaniu 2 pomieszczeń na toalety.

do góry