• Tłumacz języka migowego
BIP

Projekty realizowane w perspektywie 2007 - 2013

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Nadzoru Właścicielskiego

Program Comenius:

Program Grundtvig:

Europejski Fundusz Społeczny:

Program Leonardo da Vinci:

Projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013:

  • Mam zawód - mam pracę w regionie

Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Biuro Geodety Powiatowego

  • „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (ZSIP) - wsparciem dla administracji publicznej w powiecie poprzez zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowany w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”. Działanie 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Powiatowy Zarząd Dróg

Kategoria: PZD [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2022-08-03 Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie dróg krajowych nr.78 i 86
ilość pobrań: 0
Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Będzińskiego poprzez połączenie dróg krajowych nr.78 i 86 NaN -

 Wydział Środowiska i Leśnictwa

do góry