• Tłumacz języka migowego
BIP

„Lepszy start w zawodową przyszłość”

fundusz społeczny 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

TYTUŁ PROJEKTU: „Lepszy start w zawodową przyszłość”

LIDER PROJEKTU (główny beneficjent): CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO W SIELCU

PARTNER PROJEKTU: POWIAT BĘDZIŃSKI

REALIZATOR PROJEKTU: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W SIEWIERZU

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

NR I NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

NR I NAZWA DZIAŁANIA: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

NR I NAZWA PODDZIAŁANIA: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 1 329 831,84 zł

UZYSKANE DOFINANSOWANIE: 1 263 340,25 zł

OKRES REALIZACJI: od 01.09.2020 do 30.04.2022

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, dzięki kompleksowemu wsparciu 85 uczniów Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu. Jednym z głównych celów jest stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy, w związku z czym w ramach projektu zostaną doposażone dwie pracownie kształcenia zawodowego, jak również powstanie zupełnie nowa, w pełni wyposażona pracownia terminalowa, co znacząco poprawi komfort i jakość kształcenia uczniów Technikum. Uczestnicy projektu będą realizowali zajęcia z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego, podstaw przedsiębiorczości, zorganizowane zostaną bezpłatne, certyfikowane szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych, w tym kurs prawo jazdy i płatne staże u pracodawców. Ponadto dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych podniesie w ramach realizacji projektu swoje kwalifikacje. Wszystkie działania w projekcie oparte są o wnikliwą diagnozę potrzeb uczniów Technikum, skonsultowaną z instytucjami otoczenia społeczno- gospodarczego, w szczególności z potencjalnymi pracodawcami.

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w Sielcu.

do góry