• Tłumacz języka migowego
BIP

Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu

programy regionalne 

Tytuł projektu: Zagłębiowska Liga Zawodowców - przebudowa obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w PCKUiP w Będzinie, budynek nr 2

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: XII Infrastruktura edukacyjna

Nr i nazwa poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 790 466,19 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 652 659,05 PLN

Okres realizacji: 10.05.2017-28.02.2019

Zakres projektu: Przedsięwzięcie projektowe obejmować będzie inwestycję polegającą na przebudowie wyodrębnionej części obiektu z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie.

W szczególności projekt obejmować będzie roboty budowlane polegające na:

  • przebudowie części budynku,
  • wykonaniu nowych ścian działowych i posadzek,
  • wydzieleniu pomieszczeń pracowni, zespołów sanitarnych i korytarzy,
  • zamontowaniu stolarki okiennej i bram segmentowych,
  • wykonaniu fundamentów dostosowanych do potrzeb pracowni,
  • wykonaniu wentylacji, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych,
  • wyposażeniu pracowni w urządzenia zgodne z rekomendowanym przez KOWEZiU.

W wyremontowanej części pomieszczeń powstaną 3 pracownie do nauki zawodu (warsztaty szkolne): pracownia napraw pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyki i napraw samochodów ciężarowych, pracownia diagnostyki samochodowej.

do góry