• Tłumacz języka migowego
BIP

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Starosta Będziński uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się.

Logotyp informacje dla osób niesłyszących

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017.1824 z późn. zm.)
Starosta Będziński informuje, że sprawy w Starostwie Powiatowym w Będzinie można realizować :

 1. osobiście,
 2. przy udziale tłumacza,
 3. przy udziale osoby przybranej,
 4. lub też przy pomocy przeszkolonego pracownika tutejszego Starostwa.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie - w zakładce Starostwo - Karty usług zamieszczone są wzory pism, dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw w poszczególnych Wydziałach i Biurach. Karty usług dostępne są w formie dokumentów: doc. xls. oraz pdf.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

 1. pisemnie, przesyłając wniosek:
  • za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres: Starostwo Powiatowe w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Jana Sączewskiego 6
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powiat@powiat.bedzin.pl lub WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
  • za pośrednictwem faksu na numer: 32 267 79 33
   Wzór pisemnego zgłoszenia znajduje się na dole strony.
 2. telefonicznie, dzwoniąc na numer: 32 36 80 700 lub 32 36 80 800, za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw
 3. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie
  O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Starostwa Powiatowego w Będzinie i tłumaczem, osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Jednocześnie Starosta Będziński informuje, że w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego, można korzystać z pomocy pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego. Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

 • Anna Bociek - ukończony kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego (budynek ul. Jana Sączewskiego 6, I piętro, pok.104).
 • Alicja Gajda - ukończony kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego (budynek ul. Jana Sączewskiego 6, II piętro, pok. 212).
 • Joanna Mędrzak - ukończony kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego (budynek ul. Ignacego Krasickiego 17, I piętro, pok. 125 ).

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
doc 2022-02-02 Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego
ilość pobrań: 222
Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego 31KB -
do góry