• Tłumacz języka migowego
BIP

Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego

programy regionalne 

Tytuł projektu: Energia słoneczna w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Będzińskiego 

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa priorytetu: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej

Nr i nazwa poddziałania: 4.1.1 Odnawialne źródła energii (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita projektu: 596 671,58 PLN

Uzyskane dofinansowanie: 447 989,02 PLN

Okres realizacji: 20.12.2018-31.08.2021

Zakres projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji w 5 budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Będzińskim:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie ul. 11 Listopada 7, 42-500 Będzin, - moc: 19,32 kW
  2. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie, ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin, - moc: 16,52 kW
  3. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17A, 42-500 Będzin, - moc: 34,44 kW
  4. Dom Pomocy Społecznej w Będzinie (budynek nr 2), ul. Chopina 1, 42-500 Będzin, - moc: 23,52 kW
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź, - moc: 30,80 kW Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wyniesie 124,60 kW.
do góry