• Tłumacz języka migowego
BIP

Stary Dworzec PKP

Stary Dworzec PKP

 

Historia starego dworca kolejowego w Będzinie związana jest z wkroczeniem kolei żelaznych na teren Zagłębia Dąbrowskiego. W drugiej połowie XIX wieku Towarzystwo Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskich zaczęło wykupywać grunty od mieszkańców pod budowę kolei. Spowodowane to było szybkim rozwojem gospodarczym i urbanizacyjnym na terenie dzisiejszego Zagłębia.

W latach 1855-1858, a więc stosunkowo szybko, wybudowano linię z Ząbkowic do Sosnowca - odnogę trasy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Warszawy do Wiednia przez Kraków. W 1858 roku Towarzystwo oddało do użytku dworzec w Sosnowcu, który stał się stacją graniczną.

W tym okresie oddano również pasażerom do użytku dworzec w Będzinie w dzielnicy Małobądz. Zatrzymywały się tutaj pociągi w ruchu lokalnym z Częstochowy i Zawiercia do Katowic i Gliwic.

Dzisiaj dworzec jest wyłączony z użytkowania.

Współrzędne geograficzne:
50° 18’ 31” N; 19° 08’ 27” E

do góry