• Tłumacz języka migowego
BIP

Mury miejskie

Mury miejskie Będzin

 

Mury miejskie w Będzinie wybudowano z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. O fakcie tym wspominał już Janko z Czarnkowa w „Kronice Polskiej 1333-1384”, a później pisał o tym Jan Długosz. Kamienne mury miejskie powstały na miejscu wcześniejszych umocnień drewnianych. Mury wzniesiono w latach 60 XIV w. Były one połączone z murami obwodowymi zbudowanego wcześniej zamku królewskiego. Zbudowano też dwie bramy Sławkowską (Krakowską) i Bytomską (Wrocławską).

Powierzchnia miasta otoczona murami wynosiła około 7 ha, długość linii obwarowań wynosiła około 1000 metrów. Mury wzniesiono z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej.

Niestety w znacznym stopniu mury zostały zniszczone w roku 1655. W 1823 roku istniała już tylko część południowo-wschodnia i wschodnia. W latach 1952-1956 dokonano niewielkiej rekonstrukcji części murów, a w szczególności jednej z baszt.

W 2011 r. zachowany odcinek murów w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale został poddany pracom restauracyjnym. Oryginalne partie zostały zakonserwowane i zrekonstruowane do pierwotnej wysokości. Odtworzono kolejną z baszt i mur kurtynowy z blankami. Od strony ul. Zawale mur kurtynowy i odkryty fundament z trzeciej baszt zrekonstruowano jedynie w przyziemiu. Dzisiaj mury mierzą ponad 170 metrów długości, do 1,20 m. grubości. Ich wysokość wraz z krenelażem sięga do 7 m w najwyższej partii, tuż przy górnej baszcie.

 

Obiekt w rejestrze zabytków województwa śląskiego: A 2/60 z dnia 23 II 1960 (województwo katowickie)

 

Współrzędne geograficzne: 50° 19’ 26” N; 19° 07’ 49” E

do góry