• Tłumacz języka migowego
BIP

Kościół pw. św Tomasza z cmentarzem parafialnym

Kościół pw. św Tomasza z cmentarzem parafialnym

 

Historia powstania kościoła p.w. św. Tomasza związana jest bezpośrednio z kościołem p.w. św. Trójcy w Będzinie. Około 1560 r. arianie z Ogrodzieńca, wspierani przez tamtejszego kasztelana, magnata Jana Firleja, również arianina, korzystając z pomocy miejscowych współwyznawców napadli na kościół, zabili plebana i zamienili świątynię w zbór.

Likwidacja parafii rzymskokatolickiej zmusiła wówczas katolików do uczęszczania do odległego o kilka kilometrów kościoła p.w. św. Stanisława w Czeladzi. Stała się również przyczyną wzniesienia poza murami miasta kościółka p.w. Tomasza Becketa z Canterbury.

W miejscu pierwotnej świątyni, w XVIII w. wzniesiono kościół murowany. Jako, że istniał już wówczas przy nim cmentarz grzebalny, stał się on kościołem cmentarnym. Wewnątrz kościółka na uwagę zasługuje przede wszystkim barokowy ołtarz z obrazem św. Tomasza Becketa z Canterbury oraz gotyckie rzeźby. W otoczeniu kościoła znajduje się zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki, na którym podziwiać można piękne, bogato zdobione secesyjne rzeźby i nagrobki.

Od kilku lat członkowie Towarzystwa Przyjaciół Będzina prowadzą kwestą z której pieniądze przeznaczane są na renowację zabytkowych grobowców. Dotychczas udało się poddać renowacji 15 pomników. Z uwagi na znajdujące się w świątyni cenne barokowe wyposażenie, otaczający ją zabytkowy cmentarz oraz niezwykłą historię tego miejsca, kościółek pw. św. Tomasza należy do najciekawszych atrakcji Będzina.

 

Obiekt w rejestrze zabytków województwa śląskiego: A 5/60 z dnia 23 II 1960 (województwo katowickie)

 

Współrzędne geograficzne: 50° 19' 35" N; 19° 08' 08" E

do góry