• Tłumacz języka migowego
BIP

Podziemia Będzińskie

Podziemia Będzińskie

 

 

Przez wiele lat ta budowla była owiana mgłą tajemnicy. W toku niedawnych prac w Archiwum Państwowym w Katowicach okazało się, że będzińskie podziemia to nieukończony schron przeciwlotniczy dla stacjonujących w Będzinie oddziałów wojskowych i administracji hitlerowskiej, a później także dla niemieckiej ludności cywilnej.

Osłabianie potencjału gospodarczego III Rzeszy poprzez niszczenie obiektów przemysłowych, było jednym z ważnych elementów taktyki aliantów w czasie II wojny światowej. Bombardowania Huty Bankowej oraz rafinerii w Trzebini spowodowało, iż w Będzinie (włączonym do III Rzeszy w październiku 1939 r.) musiał powstać schron. 

Wobec rosnącego zagrożenia, Niemcy rozpoczęli budowę schronów w rejonie Góry Zamkowej. Obiekty te były drążonymi w zboczu góry w sztolniach, z obudową w tym wypadku wyłącznie betonową, co było związane z brakami stali, tak potrzebnej III Rzeszy do produkcji uzbrojenia. Zastosowanie do ich budowy wyłącznie betonu niewątpliwie obniżało jego wytrzymałość.

W związku z załamaniem się w styczniu 1945 roku frontu i zajęciem Będzina przez Armię Czerwoną, prac nad schronem nigdy nie ukończono.

 

Podziemia Będzińskie są udostępnione do zwiedzania przez cały tydzień, jednakże wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerami telefonów: od poniedziałku do piątku pod numerem 32 267 77 07, w soboty i niedziele pod numerem 32 267 47 31.

Współrzędne geograficzne: 50° 19’ 33” N; 19° 08’ 01” E

do góry