• Tłumacz języka migowego
BIP

Gospodarka

Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze regionu powiat będziński do niedawna był kojarzony głównie z jego naturalnym bogactwem - węglem kamiennym. Na skutek sukcesywnej likwidacji kopalń aktualnie przemysł wydobywczy reprezentowany jest przez Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. w Siewierzu. Na obszarze powiatu eksploatowane jest również złoże surowca ilastego „Sławków 1” w Sławkowie oraz złoże piasku „Szeligowiec II” w gminie Siewierz.

 

Współcześnie, podstawową gałęzią gospodarki w powiecie jest prężnie rozwijająca się energetyka. Do największych, znajdujących się w krajowej czołówce, przedsiębiorstw tej branży, należą: ENION Będziński Zakład Elektroenergetyczny S.A., TAURON PKE S.A. Elektrownia Łagisza i Elektrociepłownia Będzin S.A. Ponadto istotnymi, z punktu widzenia kształtowania pozycji gospodarczej powiatu, podmiotami są: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o., Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie, AIR PRODUCTS Sp. z o.o. w Warszawie O/Siewierz (dawne BOCGAZY Sp. z o.o.), PP Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych - Kopalnia Dolomitu Nowa Wioska, firma MASTERWIS Sp. z o.o. w Sławkowie (sukcesorka Zakładów Wyrobów Metalowych S.A.w Sławkowie), AXA Stenman Poland Sp. z o.o. w Siewierzu, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Espri” Sp. z o.o. w Czeladzi, VETRO Polska Sp. z o.o. w Czeladzi, ALDA Sosnowiec O/Sławków, „Electrolux Poland” Sp. z o.o. oddział w Siewierzu.

 

Budowę potencjału gospodarczego wspiera również centralny magazyn sieci sklepów Ahold Polska Sp. z o.o. w Będzinie oraz centrum handlowe M1 w Czeladzi. Szanse rozwoju wszechstronnego handlu o znaczeniu międzynarodowym stwarzają 4 terminale szerokiego toru w Sławkowie33. Obecnie, na ich terenie działalność prowadzi m.in. firma POLZUG Polska Sp. z o.o., Spółka Euroterminal Sławków Sp. z o.o. oraz dawna Huta Katowice - obecnie ArcelorMittlal Poland w Dąbrowie Górniczej (jako Baza Przeładunku Rudy PHS o/Huta Katowice).

 

W ramach drugiego terminala, gdzie zlokalizowany jest Euroterminal, w ciągu najbliższych lat ma szanse powstać jedno z największych centrów logistycznych w Unii Europejskiej, zapewniające m.in. transport towarów z dalekiego wschodu. W celu zintensyfikowania działalności gospodarczej w jego obrębie została utworzona specjalna strefa ekonomiczna, należąca do Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej.

Stały rozwój powiatu będzińskiego, poprzez intensywne wspomaganie nowych przedsiębiorstw, zapewnić ma również Będziński Inkubator Przedsiębiorczości.

 

Elektrownia

 

 

do góry