• Tłumacz języka migowego
BIP

Zwrot kosztów przejazdu

Informujemy, iż Uczestnicy projektu, którzy w związku  z udziałem w kursach, zajęciach dodatkowych, zajęciach wyrównawczych lub praktykach, mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na poszczególne zajęcia.

Zgodnie z zapisami Regulaminu:

Uczestnik Projektu biorący udział w pakiecie wsparcia po złożeniu stosownego wniosku może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, o ile spełni łącznie następujące warunki:

  • skorzysta w sposób racjonalny i celowy ze środków transportu publicznego na danej trasie (II klasa PKP, autobus PKS, komunikacja miejska itp.);
  • udokumentuje poniesiony wydatek, np. przedstawi Partnerowi Projektu skasowane bilety jednorazowego przejazdu lub imienny bilet miesięczny z odpowiednią zniżką. Bilety jednorazowe powinny być przedstawione za dni, w których uczestnik brał udział w zajęciach zgodnie z listą obecności, natomiast bilety miesięczne - za okres, w którym odbywały się zajęcia. Bilety miesięczne zostaną zrefundowane w wysokości proporcjonalnej do udziału Uczestnika we wsparciu, tj. kwota biletu miesięcznego zostanie podzielona przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie pomnożona przez liczbę dni, w których Uczestnik brał udział w zajęciach.

 Poniżej zamieszczamy wniosek na podstawie, którego można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-08-04 wniosek o zwrot kosztw dojazdu.pdf
ilość pobrań: 0
wniosek o zwrot kosztw dojazdu.pdf NaN zobacz
do góry