• Tłumacz języka migowego
BIP

Projekt: „Przekraczając most” - CROSSBRI

Projekt został przygotowany w ramach Programu Grundtvig LP, którego założeniem jest wspieranie w edukacji osób dorosłych. „Grundtvig LP” pomaga przede wszystkim grupom osób, dla których dostęp do oferty edukacyjnej jest utrudniony np. osobom starszym, niepełnosprawnym, zamieszkującym tereny wiejskie, bezrobotnym, o niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również ludziom młodym, którzy przerwali naukę i potrzebują kolejnej szansy na podjęcie edukacji.

Projekt CROSBRI jest realizowany w międzynarodowym partnerstwie, z organizacjami z: Wielkiej Brytanii (Lider projektu), Niemiec, Hiszpanii oraz Grecji. Nasze partnerstwo rozwinęło się z chęci nawiązania międzykulturowego dialogu oraz wskazania takiej możliwości osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej. Każda z organizacji  partnerskich ma swojego adresata.

W Powiecie Będzińskim grupą, do której kierowane są działania projektu, są osoby niepełnosprawne umysłowo związane ze Stowarzyszeniem „Bądź z nami”, które razem ze Starostwem będzie realizowało to przedsięwzięcie. Naszym wspólnym celem jest zmiana nastawienia mieszkańców Powiatu Będzińskiego do problemu  niepełnosprawności.

Projekt rozpoczął się na przełomie września i października 2007r., będzie trwał do maja 2009. W projekcie bierze udział około dwudziestu beneficjentów w wieku 24-40 lat. Razem z uczestnikami z krajów partnerskich podczas wspólnych spotkań nasi beneficjenci będą realizowali mikroprojekty mające na celu przybliżenie  kultur krajów uczestniczących - np. wspólne gotowanie, występy artystyczne. W drugim roku realizacji projektu będziemy mieli okazję gościć naszych zagranicznych partnerów na naszym terenie i wspólnie podsumować osiągnięcia.


http://crossingthebridge.pbworks.com/http://crossingthebridge.pbworks.com/

Wartość projektu: 18 000 Euro

do góry