• Tłumacz języka migowego
BIP

Rozpoczyna się nabór do projektu

Rusza nabór do regionalnego projektu zwiększającego kwalifikacje zawodowe „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

Jeżeli jesteś uczniem klasy I, II, III lub IV którejś z poniżej wymienionych szkół:

  • Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie (Technikum, ZSZ);
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi (Technikum);
  • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach (Technikum);
  • Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi (ZSZ);
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie (ZSZ),

zdecyduj się na udział w bezpłatnym, ogólnowojewódzkim projekcie, który pozwoli Ci na zwiększenie swoich kwalifikacji zawodowych i atrakcyjności na rynku pracy.

Będziesz mógł skorzystać z doradztwa zawodowego (grupowego, indywidualnego), kursów, staży zawodowych u pracodawców, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Nie przegap terminu naboru - od 29 stycznia 2014r. do 28 lutego 2014r.

Złóż formularz zgłoszeniowy, ankietę rekrutacyjną oraz oświadczenie uczestnika projektu  w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Sączewskiego 6, 42-500 Będzin (Biuro Obsługi Klienta).

Wymagane dokumenty oraz regulamin rekrutacji do projektu znajdziesz na stronie internetowej: www.e-zawodowcy.eu

oraz na stronie internetowej powiatu będzińskiego w zakładce MAM ZAWÓD MAM PRACĘ W REGIONIE. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona! O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Twoja motywacja oraz kolejność zgłoszeń.
 
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń: Wydział Inwestycji i Rozwoju - nr tel. 32 368 08 17.

logowanie

do góry