• Tłumacz języka migowego
BIP

Projekt: „EUROPEJSKA BEZPIECZNA SZKOŁA"

Program partnerski "Europejska bezpieczna szkoła" ("Bezpieczniejsze szkoły w Europie") oparty na edukacji obywatelskiej.

Głównymi obszarami tematycznymi projektu są:

 • Edukacja na rzecz demokracji obywatelskiej
 • Przeciwdziałanie przemocy

Cel: Sieć stworzy możliwość przyjęcia lub dostosowania założeń Europejskiej Karty Szkoły Demokratycznej bez Przemocy przez szkoły w Europie, a także umocni te założenia w szerszym kontekście społecznym.

Grupy odbiorców:

 • środowisko szkolne, uczniowie, nauczyciele i rodzice;
 • centrum doskonalenia nauczycieli, uniwersytety, instytucje wspierające edukację
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz praw, opieki społecznej, edukacji obywatelskiej oraz edukacji młodych ludzi
 • lokalne, regionalne i centralne rządowe departamenty, a także agencje związane z opieką społeczną, bezpieczeństwem, zmniejszaniem przestępczości i sektorem edukacji.

 Główne aktywności:

 • organizacja szkoleń niezbędnych do wsparcia projektu
 • dostarczanie przykładów tzw; "dobrej praktyki", np.: działań, metod i narzędzi mających wspierać krok po kroku wprowadzanie założeń Karty
 • lokalna, regionalna i narodowa współpraca departamentów, Ministerstw Edukacji, Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, a także instytucji pozarządowych
 • skuteczna struktura komunikacji - strony internetowe, forum dyskusyjne, seminaria
 • efektywne zarządzanie i kierowanie projektem
 • efektywne planowanie i koordynacja programu Comenius 1&2 a także projektów Daphne

 Realizacja Projektu:

 • Konferencje
 • Seminaria
 • Studia przypadków realizowane przez działania badawcze
 • Strona internetowa
 • Ewaluacja działań, wyciąganie wniosków
 • Analiza potrzeb i dostarczanie narzędzi
 • Strategie tworzenia programu partnerskiego "Europejskiej bezpieczniejszej szkoły" w oparciu o edukację obywatelską jako narzędzia wspierającego szkoły
 • Rozpowszechnianie elementów programu, które sprawdzają się w praktyce oraz zachęcanie do podejmowania działań na rzecz tworzenia bezpiecznych instytucji wolnych od przemocy
 • Projekty w ramach programu Comenius 1
 • Kursy szkoleniowe w ramach programu Comenius 2

Działania te podejmowane są, aby rozpoznawać problemy, dokonać ich analizy i reagować tak, aby zapobiegać aspołecznym zachowaniom uczniów i jednocześnie tworzyć sprzyjający klimat w szkole poprzez:

 • zwiększony udział i podnoszenie poziomu rozumienia założeń EDC (edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa),
 • polepszenie atmosfery w szkołach, jak również szerszej społeczności,
 • zapobieganie lub/i zmniejszanie zjawiska przemocy oraz skali aspołecznych zachowań,
 • usprawnianie procesu uczenia się,
 • trwałe partnerstwo między organizacjami wspierającymi działania szkół,
 • bliższe relacje między uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz społecznością.

 INSTYTUCJE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE:

 • Metropolitan Police Service - Wielka Brytania - koordynator
 • University of Surrey - Wielka Brytania
 • Centre for Advanced Formation and Teaching Innovation of the University of Leon FGULEM - Hiszpania
 • School Association for Global Education - Bułgaria
 • The Mannerheim League for Child Welfare - Finlandia
 • The Anti-Bullying Research and Resource Centre, Trinity College Dublin - Irlandia
 • Zespół Szkół w Wojkowicach - Polska
 • Starostwo Powiatowe w Będzinie - instytucja wspierajaca, Polska
 • Higher Secondary Vocational School - Francja
 • Institute of Intercultural Education - Rumunia
 • Pedagogical Centle - Szwecja
 • Technical College - Włochy
do góry