• Tłumacz języka migowego
BIP

Projekt: „Scementować teorię z praktyką - zbudować własną przyszłość”

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (projekty wymiany i staży) i zakłada realizację praktyk zawodowych na terenie Niemiec dla 60 uczniów ze szkół Powiatu Będzińskiego. Partnerem Powiatu Będzińskiego w tym projekcie jest  niemieckie Stowarzyszenie VFBQ (Stowarzyszenie na rzecz zarządzania kwalifikacjami zawodowymi)  z Bad Freinwalde. Projekt obejmuje uczniów klas o profilach kształcenia: technik mechanik i technik budowlany, ze względu na największe zainteresowanie uczniów tymi kierunkami.  

Staż stwarza możliwość optymalnego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo  jest rodzajem wyróżnienia i silnym bodźcem w procesie samorozwoju młodego człowieka.  Poszerzona wiedza zostanie potwierdzona stosownym certyfikatem, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.

Poprzez uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu spodziewany jest rozwój umiejętności interpersonalnych, międzykulturowych i społecznych, które przyczynią się do poprawy postaw obywatelskich młodych Europejczyków z Polski. Dla młodych, kreatywnych osób, wyjazd może być szansą na rozpoznanie u siebie ważnych cech osobowościowych, które do tej pory nie mogły się ujawnić, a przy tym pomóc w podjęciu ważnych życiowych decyzji. Zamiarem wnioskodawcy jest zachęcenie młodych do  zakładania własnych działalności gospodarczych.

Projekt będzie realizowany w okresie 2 lat. Wyjazd pierwszej grupy beneficjentów zaplanowany jest na połowę listopada w roku szkolnym 2009/2010.

W ramach projektu we współpracy nauczycieli szkół powiatu oraz niemieckiego partnera powstał już Program Przygotowania Językowo Kulturowego na potrzeby realizacji projekt

Wartość projektu: 142 020 Euro

do góry