• Tłumacz języka migowego
BIP

Staże zawodowe

Kolejnym rodzajem oferowanego wsparcia są staże zawodowe.

Staże zawodowe prowadziła firma KAPIAS Architektura Krajobrazu dla branży architektura krajobrazu, w stażach wzięło udział 11 uczestników w terminie przełom czerwca i lipca 2014 roku.

Staże zawodowe organizowane są również przez firmę IGS z Sosnowca, termin przeprowadzenia staży został ustalony na okres lipiec - listopad 2014 roku.

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w stażach w następujących branżach: gastronomiczna, mechaniczno/samochodowa, logistyczna, hotelarska, informatyczno/ekonomiczna, budowlana, fryzjerska architektury krajobrazu, geodezyjna. W stażach do końca września wzięło udział 92 uczniów.

do góry