• Tłumacz języka migowego
BIP

Platforma e-learningowa

Dostęp do platformy przysługuje wszystkim chętnym  Uczestnikom zakwalifikowanym do drugiego etapu.

Adres strony głównej platformy e-matura, tj.: www.ematura.eduportal.pl

którą można otworzyć bez konieczności posiadana loginu.

Kursy dostępne na platformie zapewniają swobodny dostęp do wiedzy oraz kontakt z nauczycielem - moderatorem, który wspiera ucznia w procesie zdobywania wiedzy.

Platforma e-learningowa oferuje kursy w trzech blokach

 • I blok - kursy dla Uczestników przygotowujących się do matury; kursy przewidziane w ramach bloku to:
  egzaminy obowiązkowe:
  - część pisemna, egzaminy obowiązkowe - zagadnienia z części ustnej,
  egzaminy dodatkowe:
  - część pisemna;
 • II blok dla Uczestników, którzy wykazują dysproporcje edukacyjne (zajęcia wyrównawcze w celu uzupełnienia braków edukacyjnych); kursy przewidziane w ramach bloku to m.in. język polski, matematyka, język angielski, geografia, fizyka z astronomią;
 • III blok dla Uczestników, którzy chcą zdobyć dodatkową wiedzę (zajęcia pozaszkolne poszerzające podstawową wiedzę zdobytą w trakcie procesu kształcenia); kursy przewidziane w ramach bloku będą dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych;

Na stronie głównej zamieszczone są m.in. dokumenty związane z organizacją egzaminu maturalnego. Ponadto, dzięki pogotowiu maturalnemu, uczeń może skontaktować się z konsultantem organizacyjnym i zadać mu indywidualnie pytanie na temat egzaminu.

Uczestnicy projektu, którzy wyrazili chęć korzystania z platformy otrzymują na swoją skrzynkę mailowa  hasło i login, które pozwolą na korzystanie z konkretnych Bloków wsparcia.

do góry