• Tłumacz języka migowego
BIP

„Młody technik - praktyki zawodowe dla młodzieży ze szkół Powiatu Będzińskiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci (projekty wymiany i staży) i zakłada realizację praktyk zawodowych dla 90 uczniów ze szkół Powiatu Będzińskiego na terenie Niemiec. Partnerem Powiatu Będzińskiego w tym projekcie jest  niemieckie Stowarzyszenie VFBQ (Stowarzyszenie na rzecz zarządzania kwalifikacjami zawodowymi)  z Bad Freinwalde. Projekt obejmuje uczniów klas o profilach kształcenia: mechanik, mechatronik i elektronik, ze względu na największe zainteresowanie uczniów tymi kierunkami. 

Staż stwarza możliwość optymalnego przygotowania absolwentów do potrzeb rynku pracy, a dodatkowo możliwość uczestnictwa w stażu zagranicznym jest rodzajem wyróżnienia i silnym bodźcem w procesie samorozwoju młodego człowieka. Nabyta wiedza zostanie potwierdzona stosownym certyfikatem, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności absolwenta na rynku pracy.

Poprzez uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu spodziewany jest rozwój umiejętności interpersonalnych, międzykulturowych i społecznych, które przyczynią się do poprawy postaw obywatelskich młodych Europejczyków z Polski. Dla młodych, kreatywnych osób, wyjazd może być szansą na rozpoznanie u siebie ważnych cech osobowościowych, które do tej pory nie mogły się ujawnić, a przy tym pomóc w podjęciu ważnych życiowych decyzji. Zamiarem wnioskodawcy jest zachęcenie młodych do  zakładania własnych działalności gospodarczych.

Projekt będzie realizowany w okresie 2 lat. Wyjazd pierwszej grupy beneficjentów zaplanowany jest na początek września w roku szkolnym 2008/2009.

W ramach projektu we współpracy nauczycieli szkół powiatu oraz niemieckiego partnera powstał już Program Przygotowania Językowo Kulturowego na potrzeby realizacji projektu.

Wartość projektu: 120 498 Euro

do góry