• Tłumacz języka migowego
BIP

Projekt „Polsko - Turecka współpraca dla tworzenia bardziej społeczno - wychowawczych szkół w Powiecie Będzińskim”

Comenius Partnerskie Projekty Regio

Projekt „Polsko - turecka współpraca dla tworzenia bardziej społeczno - wychowawczych szkół” sfinansowany w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Regio jest kolejnym przedsięwzięciem tego cyklu realizowanym przez Powiat Będziński, wspólnie ze szkołami organizacją pozarządową.

Partnerstwo z Turcją zostało nawiązane w trakcie seminarium kontaktowego, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Toledo (Hiszpania). Ze strony tureckiej w projekcie uczestniczył p. Aziz Sevimbay, koordynator projektów europejskich w mieście Bartin.

Głównym celem projektu, który będzie realizowany w latach 2011-2013, jest udzielenie wsparcia dla pedagogów, nauczycieli i psychologów szkolnych przez wdrażanie narzędzi i metod niezbędnych do właściwej identyfikacji potrzeb społecznych i edukacyjnych uczniów.
W trakcie dwuletniej współpracy partnerzy zamierzają przeprowadzić szereg przedsięwzięć, których głównymi odbiorcami będą psychologowie i pedagodzy szkolni, wychowawcy oraz dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnajzalnych z terenu Powiatu Będzińskiego. Poprzez promocję rezultatów projektu oraz szerzenia doświadczeń realizatorzy planują zaprosić do realizacji projektu również placówki oświatowe z innych miast Zagłębia i Śląska.

Międzyinstytucjonalne partnerstwo międzynarodowe i lokalne stanowić będzie bodziec do budowy wielowymiarowej płaszczyzny wymiany doświadczeń i wdrażania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych prezentowanych w formie prelekcji i warsztatów przez zaproszonych ekspertów z dziedziny psychologii, pedagogiki oraz polityki społecznej.

Dofinansowanie przyznanie Powiatowi będzińskiemu wynosi 34 643,75 euro

 

Partnerami w projekcie są:

  • Powiat Będziński (instytucja koordynująca);
  • II Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Będzinie;
  • Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi;
  • Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku.

Partnerami zagranicznymi dla Powiatu Będzińskiego są lokalne władze oświatowe, szkoły i instytucje edukacyjne zlokalizowane w znajdującym się w północnej części Turcji, w położonym u wybrzeża Morza Czarnego mieście Bartin.

  • Bartin Milli Eğitim Müdürlüğü - lolaklna władza oświatowa - odpowiednik polskiego kuratorium;
  • Bartin Anadolu Ögretmen Lisesi - szkoła ogólnokształcąca;
  • Amasra Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi - szkoła zawodowa (hotelarstwo i turystyka);
  • Bartin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlügü - lokalne centrum edukacyjne.
do góry