• Tłumacz języka migowego
BIP

Again, Heyday of Health

Opis projektu:

Projekt „Again, Heyday of Health” realizowany jest w ramach programu Grundtvig, który w swoich założeniach koncentruje się na kwestiach edukacji osób dorosłych. Projekt „Heyday…” trwa od 2011 do 2013 roku i skupia się na współpracy podmiotów edukacyjnych działających w przestrzeni lokalnej.

W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z całej Europy, w tym z Austrii, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier, Włoch oraz Turcji.

Głównym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia oraz skuteczna walka z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. W tym celu partnerzy projektu realizują szereg inicjatyw, zarówno w skali lokalnej, w które zaangażowani są mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji partnerskich oraz w przestrzeni międzynarodowej, podczas systematycznych spotkań partnerów na konferencjach i seminariach organizowanych w poszczególnych krajach. W ich trakcie realizatorzy wymieniają się doświadczeniami i wiedzą w zakresie działań związanych z polityką prozdrowotną i profilaktyką oraz promują podejmowane przez siebie aktywności w skali lokalnej.

Powiat będziński otrzymał na całą realizację projektu 18 tys. euro, dzięki którym w całości pokryte zostaną koszty związane z organizacją udziału delegacji Powiatu Będzińskiego w konferencjach międzynarodowych oraz z podejmowaniem działań lokalnych.

Partnerzy Powiatu Będzińskiego:

  • Kirrikale Milli Egitim Mudurlugu (Turcja) - Jednostka lokalnej władzy oświatowej - pełni rolę koordynatora projektu. Za całość odpowiada p. Mustafa Can Hicyilmaz.
  • Uniwersytet Tempos Livres (Portugalia) - Lokalna organizacja edukacyjna specjalizująca się w edukacji nieformalnej. 
  • - Pontu Iuventae Foundation (Węgry) - Fundacja działająca w sferze edukacji. 
  • - Stakliškiu Vidurine Mokykla (Litwa) - Szkoła średnia. 
  • - Bit Schulungcenter (Austria) - Instytucja edukacyjna z miasta Graz.
  • - CREA (Włochy) - Instytucja edukacyjna. 
  • - Asociatia Ecomond (Rumunia) - Stowarzyszenie specjalizujące się w sferze projektów edukacyjnych. 

Powiatowa Akademia Zdrowia

 

do góry