• Tłumacz języka migowego
BIP

Dobra praktyka - pewny start

Projekt realizowany jest na zasadach Programu Leonardo da Vinci finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Kapitał Ludzki,  Priorytet III, Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.2 - Upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Będzińskim poprzez organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla kierunków: technik usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik mechaniki pojazdowej oraz technik budownictwa/technolog robót wykończeniowych.

Praktyki:

  • organizowane są na terenie Niemiec - okolice Bad Freienwalde i Eberswalde
  • trwają 4 tygodnie
  • są bezpłatne - uczeń nie ponosi żadnych kosztów w związku z wyjazdem (zapewnione zakwaterowanie, transport, wyżywienie i ubezpieczenie)
  • poprzedzone są nieodpłatnym, ale obowiązkowym kursem języka niemieckiego

Dodatkowo uczeń otrzymuje:

  • edukację kulturową (integracja z młodzieżą niemiecką, zwiedzanie najważniejszych miejsc związanych z kulturą i historią Niemiec)
  • opiekę pedagogiczną
  • ubezpieczenie
  • kieszonkowe
  • Europass Mobility

Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2012/2013 oraz 2013/2014.

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III.

Każda z 4 grup wyjeżdżających będzie liczyła 15 uczestników.

Informacja o prowadzonym naborze do projektu będzie zamieszczana na stronie głównej, w zakładce aktualności.

Całkowita wartość projektu wynosi: 129 992 euro.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca: Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Komisja Europejska i Narodowa Agencja nie odpowiadają za sposób wykorzystania niniejszej publikacji.

do góry