• Tłumacz języka migowego
BIP

Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego

W 2011 roku Powiat Będziński przystąpił do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą lub modernizacją źródła ciepła budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Będzińskiego” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu wynosi 3 246 919,85 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu unijnego wynosi 1 574 449,77 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu mamy możliwość  sfinansowania prac termomodernizacyjnych, które będą przeprowadzone w 2011 r. ( ZSS w Czeladzi i PMDK w Będzinie) oraz refundacji dotychczas poniesionych kosztów dla inwestycji przeprowadzonych od roku 2007.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację następujących budynków:

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15,
  • Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, ul. Grodziecka 29,
  • Zespół Szkół w Wojkowicach, ul. Licealna 1,
  • Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, ul. Szpitalna 85,
  • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, ul. Powstańców Śląskich 1. 

Realizacja projektu znacząco przyczyni się min. do podniesienia komfortu życia mieszkańców Powiatu, obniżenia emisji szkodliwych pyłów i gazów,  obniżenia kosztów eksploatacji budynków, a także do polepszenia warunków technicznych termomodernizowanych obiektów.

 

Dokumentacja fotograficzna:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15 - w trakcie termomodernizacji

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu, ul. Tadeusza Kościuszki 15 - po ukończeniu termomodernizacji

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu

 

Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, ul. Grodziecka 29 - przed termomodernizacją

Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi

Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi, ul. Grodziecka 29 - po ukończeniu termomodernizacji

Zespół Szkół nr 1 w Czeladzi

 

Zespół Szkół w Wojkowicach, ul. Licealna 1 - w trakcie trwania termomodernizacji

Zespół Szkół w Wojkowicach

Zespół Szkół w Wojkowicach, ul. Licealna 1 - po ukończeniu termomodernizacji

Zespół Szkół w Wojkowicach

 

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, ul. Szpitalna 85 - przed termomodernizacją

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, ul. Szpitalna 85 - po termomodernizacji

Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, ul. Powstańców Śląskich 1 - przed termomodernizacją

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, ul. Powstańców Śląskich 1 - po termomodernizacji

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie

 

 

Dane do kontaktu:

W sprawach dotyczących realizacji projektu
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Tel. 32 368 07 55 lub 32 368 07 88

Logowanie

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”.

 

do góry