• Tłumacz języka migowego
BIP

"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Aktualności:

W ramach projektu przewidziane zostało kompleksowe wsparcie w formie:

  •  doradztwa grupowego i doradztwa indywidualnego (tj. ciekawe zajęcia z konsultantem zawodowym),
  • tzw. pakietu wsparcia w ramach, którego będzie można wziąć udział w zajęciach wyrównawczych, zajęciach dodatkowych z różnych przedmiotów, kursach certyfikowanych (np. kurs prawa jazdy, kurs pilarza, kurs obsługi kas fiskalnych), stażach, praktykach, sprecyzowanych pod konkretne potrzeby ucznia,
  • wizyt studyjnych u pracodawców tj. wyjazd do zakładu pracy, w którym od strony praktycznej będzie można zobaczyć jak wykonywać przyszły zawód.

 

www.e-zawodowcy.eu

www.e-zawodowcy.eu

logowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez Samorząd Województwa Śląskiego (Lider projektu) w partnerstwie z Śląskim Kuratorium Oświaty oraz z 30 powiatami ziemskimi i miastami na prawach powi

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
doc 2022-08-04 1_ankieta.doc
ilość pobrań: 0
1_ankieta.doc NaN -
doc 2022-08-04 2_formularz zgoszeniowy.doc
ilość pobrań: 0
2_formularz zgoszeniowy.doc NaN -
doc 2022-08-04 3_owiadczenie.doc
ilość pobrań: 0
3_owiadczenie.doc NaN -
doc 2022-08-04 4_regulamin.doc
ilość pobrań: 0
4_regulamin.doc NaN -
do góry