• Tłumacz języka migowego
BIP

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym o sporach między indywidualnym konsumentem a przedsiębiorcą. Rzecznik nie udziela więc porad przedsiębiorcom. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Będzińskiego. Osoby mieszkające poza Powiatem Będzińskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Ustawodawca nie przewidział dla instytucji rzecznika konsumentów uprawnień o charakterze władczym i kontrolnym.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Będzinie  06-20.11.2023 r. - NIEOBECNY

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Czynne: Poniedziałek: 8:00- 12:00  Środa: 8:00- 11:30

 

W razie wątpliwości lub pojawienia się problemów konsumenckich można zwrócić się do:
1. Infolinia Konsumencka w sprawach prostych bez analizy dokumentów nr tel.: 801 440 220 oraz 22 266 76 76, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 18:00

2. Konsumenckie Centrum E-porad: w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów, adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

3. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach tel. 32 35 68 100 w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów

4. Rzecznik Finansowy: w sprawach z zakresu ubezpieczeń i finansów nr tel. 22 333 73 26-28, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl

5. Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej: w sprawach telekomunikacyjnych, nr tel. 22 330 40 00, adres strony internetowej: www.cik.uke.gov.pl

6. Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych: w sprawach dotyczących energii i paliw, nr tel. 22 244 26 36, adres e-mail: drr@ure.gov.pl, adres strony internetowej: www.ure.gov.pl

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy biura

Skontaktuj się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Akty Prawne

Wzory Pism

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Adres: 

ul.  Ignacego Krasickiego 17

42-500 Będzin, woj. śląskie

I piętro, pok. nr 127, 128

Poniedziałek   14.00 - 17.00        
Wtorek             8.00 - 12.00        
Środa                8.00 - 12.00
Czwartek         12.00 - 15.00 

 

Kontakt:

tel.: 32 368 08 03

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

 UWAGA ! Zapytania przesyłane drogą elektroniczną, powinny zawierać: imię i nazwisko konsumenta, jego adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy. Zapytania nie zawierające tych informacji pozostawione będą bez rozpoznania.

 

Piramida Konsumenta

 

KONSUMENCIE!
SPRAWDŹ,
GDZIE ZNAJDZIESZ POMOC

 

INFOLINA KONSUMENCKA

801 440 220

22 280 89 16

Opłaty wg taryfy operatora

Czynna  po.-pt. 8:00-18:00

sprawy proste - bez analizy dokumentów

 

KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

sprawy proste i wymagające analizy dokumentów

 

WOJEWÓDZKIE INSPEKTORATY INSPEKCJI HANDLOWEJ

www.uokik.gov.pl/wiih

sprawy proste i wymagające analizy dokumentów

 

 ORGANIZACJE KONSUMENCKIE, RZECZNICY  KONSUMENTÓW

sprawy proste i wymagające analizy dokumentów wystąpienia do przedsiębiorców oraz pisma procesowe

www.uokik.gov.pl

 

SPECJALISTYCZE PORADY, UBEZPIECZENIA I FINANSE

Rzecznik Finansowy

22 333 73 26-27

508 810 370

www.rf.gpv.pl

 

TELEKOMUNIKACJA

Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE

22 330 40 00

www.cik.uke.gov.pl

 

ENERGIA I PALIWA

Punkt informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

22 244 26 36

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

www.ure.gov.pl

 

PODRÓŻE LOTNICZE

Komisja Ochrony Praw Pasażera przy ULC

22 520 72 00

222 692 600

www.ulc.gov.pl

 

PODRÓŻE KOLEJOWE

Urząd Transportu Kolejowego

22 460 40 80

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

www.pasazer.utk.gov.pl

 

ZAKUPY W UE, NORWEGII I ISLANDII

Europejskie Centrum Konsumenckie

22 55 60 600

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

www.konsument.gov.pl

do góry