• Tłumacz języka migowego
BIP

Powiatowy Konserwator Zabytków

Powiatowy Konserwator Zabytków opiniuje i uzgadnia projekty budowlane oraz wydaje zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakresu dopuszczalnych zmian; odnośnie zabytków architektury nie wpisanych do rejestru zabytków, a chronionych na mocy gminnej ewidencji i/lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania Powiatowego Konserwatora Zabytków realizowane są z zachowaniem właściwości miejscowej Powiatu z wyłączeniem obszaru administracyjnego miasta Czeladź, gdzie funkcjonuje stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Czeladzi.

Szczegółowy zakres rzeczowy wydziału

Adres: 

ul. Ignacego Krasickiego 17

42-500 Będzin, woj. śląskie

Kontakt:

tel.: 32 778 78 26

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

do góry