• Tłumacz języka migowego
BIP

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarzadowych realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji zdrowia, ratownictwa medycznego. Sprawuje równiez nadzór nad działalnościa stowarzyszeń, prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych oraz klubów sportowych, opracowuje program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarzadowymi,  realizuje zadania z niego wynikające, a także monitoruje ich realizację.

Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych

Szczegółowy zakres rzeczowy wydziału

Wzory dokumentów do pobrania

Szpital PZZOZ Będzin

Szpital PZZOZ oddział Czeladź

Przychodnie

Apteki

 

Adres:

ul. Ignacego Krasickiego 17

42-500 Będzin, woj. śląskie

 

Kontakt:

tel.:

  1. 32 368 07 55
  2. 32 778 78 20

e-mail: 

  1. zdrowie@powiat.bedzin.pl
  2. ngo@powiat.bedzin.pl
  3. granty@powiat.bedzin.pl

 

 

 

 

do góry