• Tłumacz języka migowego
BIP

Wydział Środowiska i Leśnictwa

Wydział Środowiska i Leśnictwa realizuje określone ustawami zadania publiczne z zakresu m.in. prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej oraz  gospodarki odpadami. Pozwolenia i uzgodnienia obejmuja wszystkie komponenty środowiska. Ustawowe zadania są działaniami edukacyjnymi z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowy zakres rzeczowy wydziału

Wzory dokumentów do pobrania

Program ochrony środowiska

Ekoportal

Dobry klimat dla Powiatu

Badanie gleby

Mapa akustyczna Powiatu Będzińskiego

 

Adres: 

ul. Ignacego Krasickiego 17

42-500 Będzin, woj. śląskie

 

Kontakt:

tel.: 32 368 07 77 , 368 07 76

fax: 32 368 07 77

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

do góry