• Tłumacz języka migowego
BIP

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

Szczegółowy zakres rzeczowy wydziału

Wzory dokumentów do pobrania

Adres: 

ul. Ignacego Krasickiego 17

42-500 Będzin, woj. śląskie

 

Godziny pracy:  

poniedziałek: godz. 7.30 - 16.30

wtorek-czwartek: godz. 7.30 - 15.00

piątek: godz. 7.30 - 13.30

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

Pok. Nr 2 - tel. (32) 368-07-95, 368-07-97, 368-07-99,

 1. Rejestracja pojazdów.
 2. Wyrejestrowywanie pojazdów (kradzież, kasacja, demontaż, wywóz z kraju).
 3. Dopisywanie/skreślanie współwłaścicieli.
 4. Wydawanie tablic tymczasowych np. do badania technicznego, wywozu pojazdu za granicę.
 5. Wydawanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia (ramy). 

Pok. Nr 27 - tel. (32) 368-07-96,

 1. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu.
 2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych po czasowej rejestracji.
 3. Wymiany (wtórniki) dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych.
 4. Wpisywanie/skreślanie adnotacji urzędowych (gaz, hak, VAT, TAXI, zastaw itp.).
 5. Wydawanie zaświadczeń o pojazdach.
 6. Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
 7. Czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu.

 

PRAWA JAZDY

Pok. Nr 3 - tel. (32) 368-07-90,

 1. Wydawanie praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem lub pojazdem uprzywilejowanym oraz ich wtórników.
 2. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 3. Wymiany praw jazdy.
 4. Wydawanie zaświadczeń.

Pok. Nr 4 - tel. (32) 368-07-92,

 1. Zatrzymywanie praw jazdy oraz ich zwrot po ustaniu przyczyny zatrzymania.
 2. Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz ich przywrócenie po ustaniu przyczyny cofnięcia.
 3. Wydawanie skierowań na egzamin kontrolny.
 4. Wydawanie skierowań na badania lekarskie i psychologiczne.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pok. Nr 106 - tel./fax (32) 368-07-98,

 1. Wydawanie, zmiana zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, skreślanie z rejestru, sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli.
 2. Wydawanie, zmiana zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, skreślanie z rejestru, sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli.
 3. Wydawanie/odmowa wydania/zmiana/cofanie licencji, zezwoleń na transport drogowy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 4. Wydawanie, zmiana i cofanie uprawnień diagnoście.
 5. Dokonywanie wpisów osób do ewidencji instruktorów i wykładowców lub skreślenia z ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktora (wykładowcy).

Fax Wydziału: (32) 368-07-91,

Adres e-mail:   WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

do góry