• Tłumacz języka migowego
BIP

Synagoga

Synagoga

 

W Sławkowie Żydzi zaczęli osiedlać się pod koniec XVIII wieku. Największy rozwój osadnictwa żydowskiego przypada jednak na końcówkę wieku XIX. Zwiększająca się liczba Żydów w mieście pociągnęła za sobą powołanie żydowskiego samorządu.

W 1896 r. samorząd zakupił działkę, na której jeszcze w tym samym roku wzniesiono synagogę. Niedługo po zakończeniu budowy synagogi w Sławkowie powstał również cmentarz oraz rytualna łaźnia.

Budynek dawnej synagogi, mieszczący się przy ul. Biskupiej 10, wielokrotnie zmieniał swój charakter. Po roku 1945 został przekształcony w magazyn i klub rolnika, a później w dyskotekę.


Dzisiaj o znaczeniu tego budynku przypomina tablica z napisem:

„W BUDYNKU TYM DO CZASU NIEMIECKIEJ OKUPACJI MIEŚCIŁA SIĘ SYNAGOGA ŻYDÓW SŁAWKOWA”

 

 

Współrzędne geograficzne: 50° 17' 50" N; 19° 23' 22" E

do góry