• Tłumacz języka migowego
BIP

Rynek - średniowieczny układ urbanistyczny

Rynek w Siewierzu

 

Wytyczony podczas lokacji miasta Siewierza w 1276 r. stanowił jego centrum handlowe i polityczne. Od 1523 do 1870 r. na środku rynku stał ratusz - siedziba władz miasta. Większość zabudowy rynku do pierwszej połowy XX w. była drewniana, za wyjątkiem ratusza i czterech kamienic wzniesionych w XVII i XVIII w.

Jedną z nich jest kamienica mieszczańska (nr 22) pochodząca z XVIII w. Dawniej mieścił się w niej zajazd w którym nocował m.in. Napoleon Bonaparte i car Rosji Aleksander. W skład średniowiecznego układu urbanistycznego - oprócz Rynku wchodzą również wraz z zewnętrzną w stosunku do centrum zabudową ulice: Marszałka Piłsudskiego, teren kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Macieja Apostoła, droga do zamku, ul. Kościuszki, ulica oddzielająca południowy kwartał przyrynkowy, ul. Długosza i Plac Strażacki wraz z obustronną zabudową i parcelami wylotów ulic: Ludowej i Krakowskiej, ul. Bytomskiej oraz ul. Częstochowskiej. 

 

Rynek w Siewierzu fontanna

 

W 2008 r. i w 2009 r. dokonano rewitalizacji Rynku w Siewierzu. Przed wykonaniem robót przeprowadzono badania georadarowe oraz badania archeologiczne płyty Rynku w wyniku których odkryto fundamenty dawnego ratusza. Jednym z elementów rewitalizacji była wymiana płyty rynku oraz ustawienie fontanny „Siewierskie Panny” w 2009 roku.

 

Obiekt w rejestrze zabytków województwa śląskiego: A/803/67 z dnia 20 XII 1967 (województwo katowickie)

 

Współrzędne geograficzne: 50° 28' 07" N; 19° 14' 11" E

do góry