• Tłumacz języka migowego
BIP

Kościół pw. św. Macieja Apostoła

Kościół pw. św. Macieja Apostoła

 

Kościół znajduje się na wschód od rynku, przy ulicy Kościuszki. Powstał w 2 połowie XIII wieku, wraz z lokacją miasta Siewierza. Prezbiterium było wówczas murowane, a nawa drewniana. W XVI wieku drewnianą nawę przebudowano na murowaną. Następnie w latach 1647-1657 staraniem biskupa Piotra Gembickiego, kościół częściowo przebudowano.

Obecny kształt świątynia uzyskała w latach 1782-1784, przedłużono wówczas kościół w kierunku zachodnim o 5 metrów, wzniesiono nową, jednowieżową fasadę, zbudowano kruchtę, skarbiec i jedną kaplicę od strony południowej. W wyniku przebudowy kościół otrzymał wygląd barokowo-klasycystyczny. Na fasadzie kościoła znajduje się barokowy portal, kamienny, profilowany, ponad nim mieści się drewniana tablica z dekoracją rokokową, monogramem i herbem biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, z datą 1783 r. Kościół otoczony jest kamiennym murem, w którym znajdują się trzy bramy. Pierwsza brama jest prostokątna, niewysoka, ujęta pilastrami z trójkątnym przyczółkiem i tablicą z herbem Junosza, monogramem Andrzeja Załuskiego biskupa krakowskiego oraz datą 1755 r. Natomiast brama zachodnia jest trójosiowa, z filarami połączonymi spływami, a w nich przejścia zamknięte łukiem półkolistym. W trzeciej tzw. Bramie Biskupiej pochodzącej z czasów księcia Andrzeja Załuskiego - przed 1783 r. mieściła się dzwonnica trójosiowa z wysokimi arkadami.

 

Obiekt w rejestrze zabytków województwa śląskiego: A/778/67 z dnia 17 VI 1967 (województwo katowickie)

 

Współrzędne geograficzne: 50° 28' 08" N; 19° 14' 21" E

do góry