• Tłumacz języka migowego
BIP

Zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów

 

Herb 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej: „Sportowa integracja seniorów drogą do zdrowia
i sprawności”, złożonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Będzinie, Koło nr 7 w Wojkowicach.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Będzinie, Koło nr 7 w Wojkowicach należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 12.10.2023 r.

Kategoria: NGO13 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-10-20 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 120
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf 1,22MB zobacz

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Caritas Diecezji Sosnowieckiej na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Bal Wolontariusza Vivat Niepodległa!”

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 5.09.2023 r.

 

 

Kategoria: NGO12 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-09-05 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 122
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf 1,63MB zobacz

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Herb

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Rogo Senior na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Dzień Seniora w Rogoźniku”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Rogo Senior należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: granty@powiat.bedzin.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 9.08.2023 r.

Kategoria: NGO10 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-08-09 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
ilość pobrań: 92
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf 0,98MB zobacz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kategoria: MAŁE GRANTY [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-01-16 UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
ilość pobrań: 76
UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 16,4KB -
docx 2023-01-16 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
ilość pobrań: 81
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 16,9KB -
do góry