• Tłumacz języka migowego
BIP

Zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów

Zadania publiczne realizowane w trybie małych grantów

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Siódmy Jubileusz Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza”. Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące oferty Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego.

Data zamieszczenia oferty: 20.05.2022 r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-06-24 2022_05_20_ngo.pdf
ilość pobrań: 55
2022_05_20_ngo.pdf 1,12MB zobacz
do góry