• Tłumacz języka migowego
BIP

Otwarty konkurs ofert

Gry miejskie z okazji Dnia Ojca - ogłoszenie o konkursie

 

 W dniu 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo - Przygoda życia”.

 

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody (po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r.

 

Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania
w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert .

 

W ramach składanej oferty na wsparcie finansowe projektu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” należy uwzględnić jej zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach konkursu.

 

Kategoria: Regulaminy [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf
ilość pobrań: 2
2022_04_29_ogoszenie o otwartym konkursie ofert pn organizacja gry miejskiej przygoda z tat w ramach programu ojcostwo przygoda ycia.pdf 61,53KB zobacz
pdf 2022-06-24 2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf
ilość pobrań: 2
2022_04_29_regulamin konkursu na organizacj gry miejskiej przygoda z tat.pdf 1,25MB zobacz

 

 

 

do góry
Radosnych, beztroskich i bezpiecznych wakacji życzy Starosta Będziński Sebastian Szaleniec 4 września 2022 II BIEG Z CYKLU BIEG TRZECH ZAMKÓW - SŁAWKÓW! Link do zapisów - https://elektronicznezapisy.pl/event/7203.html