• Tłumacz języka migowego
BIP

Program współpracy

Program współpracy

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

Kategoria: Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-03 Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.pdf
ilość pobrań: 31
Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.pdf 431,31KB zobacz

                    ___________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie przyjęcia " Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o

 Konsultacje prowadzone są na podstawie:

  • art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),
  • Uchwały nr VI/77/2019 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.09.2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26.09.2022 r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:

  •  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego - www.bip.powiat.bedzin.pl 
  • na stronie internetowej Powiatu Będzińskiego w części przeznaczonej dla organizacji pozarządowych www.powiat.bedzin.pl w zakładce „Program współpracy”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jana Sączewskiego 6 oraz Wydziale Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Ignacego Krasickiego 17, pokój 125.

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2022 r. (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w następujący sposób 

    1. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Będzinie, przy ulicy Jana Sączewskiego 6 lub Ignacego Krasickiego 17,
    2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe, Wydział Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin,
    3. w formie elektronicznej na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

 

Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

Kategoria: Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-03 Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.pdf
ilość pobrań: 29
Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.pdf 419,15KB zobacz

 

do góry
Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza na bieg w ramach sportowego cyklu - Zabiegany Powiat! Wydarzenie odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 10:00 na terenie Parku Grabek w Czeladzi. Zapisy pod numerem telefonu 32 368 07 08