• Tłumacz języka migowego
BIP

Poradnik

Na terenie powiatu będzińskiego istnieje prawie 350 organizacji pozarządowych. Ich działalność znacząco wpływa na jakość życia w naszym powiecie. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich.

Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz powiatu, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

  1. 1. Stowarzyszenia zwykłe
  2. 2. Kluby sportowe, działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  3. 3. Uczniowskie kluby sportowe
do góry