• Tłumacz języka migowego
BIP

Schron Bojowy w Dobieszowicach

Schron Bojowy w Dobieszowicach

Nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Bobrowniki są fortyfikacje wchodzące w skład Obszaru Warownego „Śląsk”. Ta niegdyś potężna linia fortyfikacji strzegła nowej granicy Polski z Niemcami ustanowionej w latach 20 XX wieku. Jednolity dotychczas region przemysłowy został podzielony, a kopalnie i huty znalazły się w rejonie możliwych działań wojennych.

W efekcie na stosunkowo niewielkim obszarze pozbawionym istotnych przeszkód naturalnych, skupiają się liczne umocnienia polowe i stałe.

Jednym z około 200 obiektów Obszaru Warownego „Śląsk” jest schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach. Jest to Ciężki schron, który był silnie uzbrojony w 3 ciężkie karabiny maszynowe. Wraz z dwoma mniejszymi obiektami tworzył tzw. grupę bojową „Wesoła”. Zadaniem grupy było zabezpieczenie przeprawy na rzece Brynicy w rejonie kolonii Wesoła w Dobieszowicach. Schron nr 52 nie jest jedyną budowlą Obszaru Warownego „Śląsk” udostępnioną do zwiedzania. Ścieżka Fortyfikacji Tam Zalewowych na Terenie Gminy Bobrowniki przygotowana przez koło terenowe „Dobieszowice” Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”, prowadzi przez Dobieszowice i Wymysłów. Podczas jej zwiedzania można zobaczyć osiem różnego typu polskich obiektów fortyfikacyjnych - w tym schron nr 52.

Schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach jest udostępniony do zwiedzania od maja do września w każdą sobotę od godz. 14.00 do 18.00. Istnieje również możliwość indywidualnego zwiedzania, po wcześniejszym skontaktowaniu się z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” poprzez listę kontaktów na stronie internetowej www.profort.org.pl

 

Współrzędne geograficzne: 50° 23' 54" N; 18° 58' 43" E

do góry