• Tłumacz języka migowego
BIP

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

 

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

W pierwszej edycji  Programu Inwestycji Strategicznych Powiatowi Będzińskiemu przyznano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4720S - ul. Odkrywkowa w Będzinie

W ramach inwestycji przebudowana będzie droga powiatowa 4720S na odc. 1,55 km, od skrzyżowania z DK 86 do skrzyżowania z ul. Gzichowską w Będzinie. Zakres prac obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni oraz infrastruktury dla pieszych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę peronów autobusowych, przebudowę zjazdów do posesji, konserwację istniejących rowów przydrożnych, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Celem inwestycji jest dostosowanie drogi powiatowej do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś i wzrost bezpieczeństwa drogowego.

Przyznane dofinansowanie - kwota Promesy wynosi 5.462.347,09 zł, co stanowi 95,00% ostatecznej wartości Inwestycji.

W drugiej edycji  Programu Inwestycji Strategicznych Powiatowi Będzińskiemu przyznano dofinansowanie na zadania inwestycyjne:

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4768S -
27 Stycznia w Dobieszowicach

Zakres prac: W ramach inwestycji przebudowana będzie droga powiatowa 4768S na odc. 1 550 m, od wiaduktu nad autostradą A1 do obiektu mostowego nad rzeką Brynicą (granica z Miastem Piekary Śląskie). Zakres prac obejmuje: przebudowę jezdni (kategoria ruchu KR3), budowę chodnika, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę zatok autobusowych, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego. Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa oraz przydrożne rowy, które poddane zostaną konserwacji. Przy przejściach dla pieszych zastosowano nawierzchnię dotykową o zróżnicowanej fakturze dla osób niewidomych.

Przyznane dofinansowanie - kwota Promesy wynosi 7.408.209,00 zł, co stanowi 95,00% ostatecznej wartości Inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S - ul. Szkolna w Preczowie

Zakres prac: Roboty związane z rozbiórką i budową mostu ciągu drogi powiatowej nr 4812S - Szkolnej w Preczowie, mają na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych

przedmiotowej przeprawy, wobec złego stanu technicznego mostu istniejącego oraz

związanego z tym zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

Przyznane dofinansowanie - kwota Promesy wynosi 6.270.000,00 zł, co stanowi 91,57 % ostatecznej wartości Inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej 4714S - ul. Piłsudskiego w Będzinie

Zakres prac: Planowana przebudowa przewidziana jest na długości około 850m na odcinku od skrzyżowania z ul. Małobądzką do nowej nawierzchni w obrębie ronda. Zakres przebudowy przewiduje na całej długości wykonanie nowej nawierzchni jezdni lub wzmocnienie istniejącej - nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego chemoutwardzalnego (niezbędne frezowanie, ułożenie w-wy wyrównawczej w celu uzyskania  normatywnych pochyleń oraz ułożenie nowej w-wy ścieralnej).

Droga powiatowa 4714S ul. Piłsudskiego stanowi bezpośrednie połączenie centrum Będzina z DK 86. Jej przebudowa wpłynie korzystnie na komfort  poruszania się tą drogą jak również poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Przyznane dofinansowanie - kwota Promesy wynosi 3.420.000,00 zł, co stanowi 77,92 % ostatecznej wartości Inwestycji.

 

 

do góry