• Tłumacz języka migowego
BIP

Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu opracowuje materiały do projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz wprowadza zmiany do budżetu i WPF w trakcie roku budżetowego. Wydział budżetu prowadzi ewidencję księgową wykonania budżetu /organu/, jak rownież sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych. Opracowuje informacje opisowe i tabelaryczne z wykonania budżetu.

Wydział Finansów realizuje ustawowe zadania Powiatu Będzińskiego, przygotowuje plany dotyczące obsługi finansowej Pracowników Starostwa oraz Radnych, współpracuje ze wszystkimi komórkami Starostwa, jak również jednostkami organizacyjnymi Powiatu w przedmiocie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej i kasowej Starostwa, jako jednostki budżetowej w zakresie bieżących dochodów i wydatków budżetowych, sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe w obrębie prowadzonej ewidencji księgowej bedące istotnym elementem systemu kontroli przebiegu procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy wydziału

 

Adres: 

ul. Jana Sączewskiego 6

42-500 Będzin, woj. śląskie

Kontakt:

tel.: 32 368 07 11, 32 368 07 13, 32 368 07 23, 32 368 07 25, 32 368 07 26 32 368 07 29, 32 368 07 35, 32 368 07 43, 32 368 07 45

fax: 32 368 07 22

e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

 

do góry