• Tłumacz języka migowego
BIP

Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Powiatu Będzińskiego ;

17 8438 0001 0020 0656 2000 0100   Bank Spółdzielczy w Będzinie  - dochody Starostwa Powiatowego w Będzinie - wpłaty m.in. z tytułu:

 1. opłat komunikacyjnych - opłaty za przerejestrowanie pojazdu, za prawo jazdy , opłaty dotyczące transportu drogowego (licencje, wypisy z licencji, zaświadczenia dot. transportu, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego)
 2. opłaty za wydanie karty wędkarskiej
 3. opłaty dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m - zgodnie z ust.8 Ustawy z 12 kwietnia 2018 
 4. najmu i dzierżawy
 5. sprzedaży majątku Powiatu Będzińskiego
 6. udostępnienie informacji o środowisku
 7. holowanie i parking

46 8438 0001 0020 0656 2000 0160   -   Bank Spółdzielczy w Będzinie - dochody Skarbu Państwa - wpłaty m.in. z tytułu ;

 1. opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,
 2. trwałego zarządu,
 3. czynszu dzierżawnego, najmu
 4. bezumownego korzystania z nieruchomości 
 5. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

59 8438 0001 0020 0656 2000 0120   -   Bank Spółdzielczy w Będzinie -  wadia  i  zabezpieczenia  umów  - wpłaty m.in. z tytułu:

 1. wpłaty wadium w związku z organizowanym przetargiem
 2. wpłaty w związku z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy

 
38 8438 0001 0020 0656 2000 0110   -   Bank Spółdzielczy w Będzinie -  dochody  z  tytułu  opłat geodezyjnych za czynności  geodezyjne  i kartograficzne wpłaty z tytułu opłat;

 1. za wypisy i wyrysy
 2. mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze
 3. wypis z rejestracji lokali
 4. wypis z kartotek budynków
 5. udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego

 

 Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, wpłaty m.in. z tytułu:

 1. opłata za pełnomocnictwo
 2. opłata za zaświadczenie
 3. opłata za decyzję - złomowanie, wyrejestrowanie
 4. opłata za wydanie kserokopii dokumentu
 5. opłata za zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwienie odpadów
 6. opłata za pozwolenie na budowę
 7. opłat za rejestrację zwierzęcia egzotycznego

 przyjmowane są w kasach Starostwa Powiatowego lub bezpośrednio na  rachunek bankowy Urzędu Miasta w Będzinie - 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 - ING Bank Śląski S.A.

 

 

do góry