• Tłumacz języka migowego
BIP

Maciej Klimek

 Imię i nazwisko: Maciej Klimek

Rok urodzenia: 27.08.1990 r.

Sprawowane funkcje:

Przewodniczący Komisji Rozwoju Społecznego Rady Powiatu Będzińskiego

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Członek Rady ds. Polityki Senioralnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie śląskim

Przewodniczący Zespołu Interdyscypinarnego ds. przeciwidzialnia przemocy domowej w Gminie Wojkowice

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wojkowicach

Wykształcenie:

2009 - 2012 - Licencjat z zakresu pracy socjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2012 -2014 - Magisterium z zakresu socjologii w specjalności: zarządzania pracą socjalną i ekonomią społeczną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

2021 - 2022 - Specjalizacja z zakresu organizaacji pomocy społecznej na Uczelni Korczaka w Katowicach

2023 - Specjalizacja z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych na Uczelni Korczaka w Katowicach

2023 - 2024 - Studia podyplowe na kierunku Master of Business Administration realizowanym przez Akademię WSP w Dąbrowie Górniczej we współpracy z EY Academy of Business

Doświadczenie zawodowe:

2014 - 2019- Asystent naukowo - dydaktyczny w Studium Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2015 - 2018- podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i wspierania organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta Wojkowice

2018 - 2023 Radny Rady Miasta Wojkowice

2018 - 2019 - Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie

2019 - 2023 - Konsultant ds. animacji społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojkowicach

2021 - 2023 - Koordynator Placówki Wsparcia Dziennego Klub Senior + w Wojkowicach

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

2024 - nadal - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6,
42- 500 Będzin, tel. 32 368 07 05, e-mail:

Klub radnych:

Okręg wyborczy: Okręg nr 3 Wojkowice, Mierzęcice, Siewierz

Przynależność do komisji: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty i Rozwoju Społecznego

Dyżury Radnego: Miejsce i termin spotkań będzie ustalane po kontakcie telefonicznym lub mailowym

tel. 792739158 email: maciej.klimek@powiat.bedzin.pl

 

do góry