• Tłumacz języka migowego
BIP

Krzysztof Dudziński

Imię i nazwisko:  Krzysztof Dudziński

Data urodzenia: 05.02.1981 r.

Sprawowane funkcje:

Wicestarosta Powiatu Będzińskiego/ Radny Rady Powiatu Będzińskiego 2024-2029

Radny Rady Miejskiej Będzina 2010-2024

Przewodniczący Rady Miejskiej 2014-2023

Przewodniczący Komisji Licencyjnej PZPN III Liga

Przewodniczący Komisji Licencyjnej ŚZPN

Wykształcenie: wyższe

Politologia, Administracja Publiczna, MBA Executive, Socjologia, BHP

Doświadczenie zawodowe:

- GPW Inżyniernia Sp z o.o. - Wiceprezes ds. technicznych

- PKM Świerklaniec Sp. z o.o. - Prezes Zarzadu

- Urząd Miejski Mysłowice - Sekretarz Miasta

- Urząd Metropolitalny - Dyrektor Biura Obsługii Zarządu

- Urząd Marszałkowski woj. śląskiego - Zastępca Dyrektora wydz. Gospodarki

- Starostwo Powiatowe w Będzinie - Kierownik Biura Komunikacji Społecznej

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko:

Starostwo Powiatowe w Będzinie - Wicestarosta Powiatu Będzińskiego

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Będzinie, ul. Jana Sączewskiego 6,
42 - 500 Będzin, tel. 32 368 07 05, e-mail:

Klub radnych:Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Okręg wyborczy: Okręg nr 1 Będzin

Przynależność do komisji: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty i Rozwoju Społecznego

Dyżury Radnego:

W każdy poniedziałek miesiaca od 15.30 do 16.30 Starostwo Powiatowe w Będzinie ul. Krasickiego oraz w każdy piątek miesiąca w Biurze Poselskim Barbary Nowickiej przy ul. Saczewskiego 27/9 od 14.00 do 15.00

 

do góry