• Tłumacz języka migowego
BIP

Petycje

Lp.

Data złożenia petycji

Tytuł

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Opis postępowania

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia

 

17.11.2015 r.

Petycja  do Starosty Będzińskiego w sprawie żądania wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015

Dokumenty związane z petycją:

Data publikacji:  20.11.2015

 

 

Kancelaria Prawna „Świeca
i Wspólnicy” sp.k.

ul. Bagatela 11 lok 3

00-585 Warszawa

reprezentowana przez komplementariusza : radcę prawnego Jacka Świecę

 

Data publikacji: 17.12.2015

Data publikacji: 17.02.2016

 

 

2

21.11.2016 r.

Petycja do Starosty i Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie nie likwidowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Będzinie

Dokumenty związane z petycją:

Data publikacji:  23.11.2016

 

Mieszkańcy Będzina

 

 

 

3

23.10.2018 r.

Petycja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza w Będzinie

Data publikacji: 29.10.2018 r.

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg.

 

Petycja w części przekazana Nadleśnictwu Siewierz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

22.01.2018 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej do strony w dniu 28.12.2018 r.

4

 1.08.2019 r.

 Petycja w interesie publicznym o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Treść petycji KP.046752.2019

 

Data publikacji:

7.08.2019 r.

Konrad Cezary Łakomy

Rozpatrzona.

1.11.2019 r.

(zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

odpowiedź została udzielona drogą elektroniczną oraz na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej 

5.

16.10.2019

Petycja dotycząca wdrożenia procedur dotyczących płatności bezgotówkowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

W trakcie rozpatrywania.

15.01.2020

 

6.

21.06.2021 r.

Petycja w  sprawie modernizacji drogi powiatowej tj. ul. Długiej w Siewierzu

Data publikacji: 01.07.2021 r.

Mieszkańcy ul. Długiej w Siewierzu

W trakcie rozpatrywania

21.09.2021 r.

 odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 18.08.2021 r.

7.

17.09.2021 r.

Prośba o publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz o przyjęcie poniższej uchwały

Petycja

-

Rozpatrzona.

-

Odpowiedź udzielona drogą mailową w dniu 27.10.2021 r.

 

 

 

 

8.

12.03.2022 r.

Petycja w sprawie remontu nawierzchni drogi publicznej powiatowej (ul.27.stycznia)

 

Treść petycji

Grupa mieszkańców Gminy Bobrowniki

Rozpatrzona.

-

odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 20.04.2022

 

 

9.

7.04.2022 r.

Petycja w sprawie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej w Czeladzi.

 

Petycja w sprawie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej w Czeladzi

 

 

Mieszkańcy ul.3 Szyb Czeladź

Rozpatrzona.

 

odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 17.05.2022 

10.

8.06.2022 r.

Petycja w sprawie remontu drogi ul. Adama Mickiewicza w Będzinie.

Petycja w sprawie remontu drogi ul. Adama Mickiewicza w Będzinie.

 

 

Grupa mieszkańców ul. Adama Mickiewicza w Będzinie

Rozpatrzona.

 

odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 6.07.2022  

11.

4.07.2022 r.

Petycja w sprawie modernizacji ulic Podłosie i Poleśna

 

 

Data publikacji: 4.07.2022

 

Petycja w sprawie modernizacji ulic Podłosie i Poleśna

Brak wskazania ososby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję oraz brak podpisu petycji przez osobę reprezentującą.

 

 

Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia zgodnie z art.7 ust 1 Ustawy o petycjach

             

 

 

do góry