• Tłumacz języka migowego
BIP

Petycje

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Będzińskiego w 2023 roku

Kategoria: petycja 9 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2023 r..pdf
ilość pobrań: 56
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2023 r..pdf 178,59KB zobacz
doc 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2023r-1.doc
ilość pobrań: 35
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2023r-1.doc 66,5KB -

 ______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Będzińskiego w 2021 roku

Kategoria: petycja 8 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2021 r..pdf
ilość pobrań: 45
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2021 r..pdf 209,12KB zobacz
doc 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2021r — kopia-1.doc
ilość pobrań: 21
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2021r — kopia-1.doc 67KB -

________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Będzińskiego w 2019 roku

Kategoria: petycja 7 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2019 r..pdf
ilość pobrań: 47
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2019 r..pdf 176,83KB zobacz
doc 2024-03-14 Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2019 r-2.doc
ilość pobrań: 30
Informacja o petycjach rozpatrzonych przez RPB w 2019 r-2.doc 40KB -

________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w sprawie w sprawie usunięcia zatoki autobusowej

Data złożenia petycji:  14.02.2024 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 31.03.2024 r.

Opis postępowania: zakończona 7.05.2024 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Brak zgody podmiotu wnoszącego na ujawnienie danych osobowych

Dokumenty związane z petycją:

Kategoria: petycja10 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-06-14 Odpowiedz USUNIĘCIE NIECZYNNEJ ZATOKI AUTOBUSOWEJ.pdf
ilość pobrań: 1
Odpowiedz USUNIĘCIE NIECZYNNEJ ZATOKI AUTOBUSOWEJ.pdf 380,94KB zobacz
Kategoria: petycja 6 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-02-26 Petycja - usunięcie zatoki autobusowej Toporowice.pdf
ilość pobrań: 103
Petycja - usunięcie zatoki autobusowej Toporowice.pdf 603,7KB zobacz

________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wdrożenia procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych on-line.

Data złożenia petycji: 21.11.2023

Dokumenty związane z petycją:

Kategoria: petycja 5 [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-07 Odpowiedź na petycję 5 - płatności on-line.pdf
ilość pobrań: 194
Odpowiedź na petycję 5 - płatności on-line.pdf 173,44KB zobacz
pdf 2023-12-07 Petycja 5 - w sprawie procedury związanej z dokonywaniem płatności on-line.pdf
ilość pobrań: 62
Petycja 5 - w sprawie procedury związanej z dokonywaniem płatności on-line.pdf 1,36MB zobacz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc - EFekt Sp. z o.o.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Odpowiedź została udzielona w dniu 4.12.2023 r.

________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej

Data złożenia petycji: 06.09.2023

Dokumenty związane z petycją: 

Kategoria: petycja 4 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-12-07 Petycja 4 - o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.pdf
ilość pobrań: 73
Petycja 4 - o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.pdf 1,15MB zobacz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: -

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Bez rozpatrzenia. Brak wskazania adresata petycji.

________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: dot. sporządzenia projektu drogi wraz z odwodnieniem oraz remontu odcinka ul. Piastów w Żelisławicach

Data złożenia petycji: 27.02.2023

Dokumenty związane z petycją:

Kategoria: petycja 3 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-21 Petycja 3 - projekt i remont drogi w Żelisławicach.pdf
ilość pobrań: 167
Petycja 3 - projekt i remont drogi w Żelisławicach.pdf 1MB zobacz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy ulic Przyjaźni i Piastów w Żelisławicach

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia zgodnie z Art. 7 ustawy o petycjach.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Przebudowa drogi powiatowej 4713 S - ulica Belna w Strzyżowicach zaprojektowania i wykonania chodnika przy ulicy Parkowej w Strzyżowicach

Data złożenia petycji: 23.01.2023r.

Dokumenty związane z petycją:

Kategoria: petycja2 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-02 petycja - przebudowa drogi.pdf
ilość pobrań: 139
petycja - przebudowa drogi.pdf 409,27KB zobacz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:Mieszkańcy Gminy Psary, sołectwa Strzyżowice, mieszkańców ulicy Belnej i Parkowej w Strzyżowicach oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w Strzyżowicach

Opis postępowania: zakończono

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia zgodnie z Art. 4 ust.2 pkt.2

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Data złożenia petycji:  19.01.2022r.

Dokumenty związane z petycją:

Kategoria: petycja 1 [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-02 petycja - transplantacja.pdf
ilość pobrań: 173
petycja - transplantacja.pdf 763,05KB zobacz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Brak zgody podmiotu wnoszącego na ujawnienie danych osobowych

Opis postępowania: w trakcie

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 19.04.2023 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w sprawie modernizacji ulic Podłosie i Poleśna

Data złożenia petycji:4.07.2022 r.

Dokumenty związane z petycją: Petycja w sprawie modernizacji ulic Podłosie i Poleśna

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Brak wskazania ososby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję oraz brak podpisu petycji przez osobę reprezentującą.

Sposób załatwienia: Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia zgodnie z art.7 ust 1 Ustawy o petycjach

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza w Będzinie

Data złożenia petycji: 8.06.2022 r.

Dokumenty związane z petycją: Petycja w sprawie remontu drogi ul. Adama Mickiewicza w Będzinie.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Grupa mieszkańców ul. Adama Mickiewicza w Będzinie

Opis postępowania:Rozpatrzona

Sposób załatwienia: odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 6.07.2022 .

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w sprawie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej w Czeladzi.

Data złożenia petycji: 7.04.2022 r.

Dokumenty związane z petycją: Petycja w sprawie modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej w Czeladzi

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy ul.3 Szyb Czeladź

Sposób załatwienia: odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 17.05.2022 

______________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w sprawie remontu nawierzchni drogi publicznej powiatowej (ul.27.stycznia)

Data złożenia petycji:12.03.2022 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Grupa mieszkańców Gminy Bobrowniki

Opis postępowania: Rozpatrzona

Sposób załatwienia: odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskie w dniu 20.04.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Prośba o publiczne przeczytanie niniejszej petycji na najbliższej Radzie oraz o przyjęcie poniższej uchwały

Data złożenia petycji: 17.09.2021 r.

Dokumenty związane z petycją: Petycja

Opis postępowania: Rozpatrzona

Sposób załatwienia: Odpowiedź udzielona drogą mailową w dniu 27.10.2021 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w  sprawie modernizacji drogi powiatowej tj. ul. Długiej w Siewierzu

Data złożenia petycji: 21.06.2021 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji [PDF]

Data publikacji: 01.07.2021 r

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy ul. Długiej w Siewierzu

Opis postępowania: W trakcie rozpatrywania

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 21.09.2021 r.

Sposób załatwienia:  odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 18.08.2021 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja w interesie publicznym o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Data złożenia petycji: . 1.08.2019 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji KP.046752.2019

Data publikacji: 7.08.2019 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Konrad Cezary Łakomy

Opis postępowania: Rozpatrzona

Przewidywany termin załatwienia sprawy:1.11.2019 r.

(zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Sposób załatwienia: odpowiedź została udzielona drogą elektroniczną oraz na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza w Będzinie

Data złożenia petycji: 23.10.2018 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji[PDF]

Data publikacji: 29.10.2018 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Opis postępowania: Petycja skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg.

Petycja w części przekazana Nadleśnictwu Siewierz na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 22.01.2018 r. (zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia)

Sposób załatwienia: odpowiedź została udzielona na piśmie przesłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej do strony w dniu 28.12.2018 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja do Starosty i Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie nie likwidowania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w Będzinie

Data złożenia petycji: 21.11.2016 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji[PDF]

Data publikacji:  23.11.2016

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Mieszkańcy Będzina

 __________________________________________________________________________________________________________________________

Tytuł petycji: Petycja  do Starosty Będzińskiego w sprawie żądania wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015

Data złożenia petycji: 17.11.2015 r.

Dokumenty związane z petycją: Treść petycji[PDF]

Data publikacji:  20.11.2015

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp.k. ul. Bagatela 11 lok 3 00-585 Warszawa reprezentowana przez komplementariusza : radcę prawnego Jacka Świecę

 Opis postępowani: Przekazanie petycji do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie

Data publikacji: 17.12.2015

Data publikacji: 17.02.2016

do góry